Wie zijn wij.
Vinivo / Uwwijnetiket is opgericht door Erwin Teunissen. Hij heeft vele jaren in de horeca gewerkt waarna hij zich in ruim 5 jaar heeft gespecialiseerd in wijn, zowel op het gebied van import als op het gebied van levering aan horecaondernemingen. Door zijn ervaring in de horeca te combineren met het leveren aan de horeca kan hij zich makkelijk verplaatsen in de gedachte van de horecaondernemer. Zijn passie voor wijn en zijn ruime kennis en ervaring op verschillende gebieden hebben geleid tot de oprichting van Vinivo. Het motto van Vinivo luidt: "Wijnen van niveau". Vinivo werkt vanuit de visie dat de horeca recht heeft op kwalitatieve hoogstaande wijnen voor een eerlijke én aantrekkelijke prijs. Uitstekende service en kwaliteit staan hierbij centraal.